Vanliga frågor från Post-it® Brand

Varning

Varning

Ogiltig konfiguration hittades. Kontakta administratören.

 
Varning

Varning

Ogiltig konfiguration hittades. Kontakta administratören.

 
Varning

Varning

Ogiltig konfiguration hittades. Kontakta administratören.

 
Varning

Varning

Ogiltig konfiguration hittades. Kontakta administratören.

 

Vanliga frågor från Post-it® Brand

Vanliga frågor om våra produkter

 • Ja. 3M har genomfört återvinningsförsök för Post-it® Notes på pappersbruk för återvinning. Häftämnet på pappret stör inte pappersåtervinningen eftersom det mesta av limmet avlägsnas under papprets avfärgningsprocess. Färgämnena i pappret avlägsnas under avfärgningsprocessen.

 • Det finns en begränsad mängd återvunnet fiber som kan användas för att tillverka papper. Även med maximal återvinning skulle pappersbruk inte kunna upprätthålla framställning av papper med endast återvunnet material. I själva verket har man beräknat att om alla tryck- och skrivpapper tillverkades av återvunnet material, skulle den maximala hållbara nivån vara mindre än 10 % återvunnet material.

 • Återvinning är en viktig strategi för att avleda avfall från fulla deponier. Det insamlade pappret används som råmaterial för att tillverka återvunnet papper, lådor och mjukpappersprodukter. Återvinning skyddar också skogen genom att minska behovet av nyfiber. Men återvinning handlar om mer än att bara samla in återvinningsbara objekt. Återvinningens tre delar innefattar insamling av avfall, tillverkning av nya produkter från återvunnet material och inköp av dessa varor. Genom att köpa produkter med återvunnet material bidrar du till att stärka marknaden för dessa produkter, uppmuntrar till ny teknik och skapar mer stabila marknader för försäljning av material som är åtskilt via återvinning. När du köper återvunna pappersprodukter drar du ditt strå till stacken för miljön.

 • Ja. Kvaliteten på Post-it® Recycled Notes är densamma som på våra vanliga Post-it® Notes.

 • Sedan 1975 har 3M:s Pollution Prevention Pays, eller 3P-program, förebyggt uppkomsten av över 1,2 miljarder kg utsläpp. Sedan 1990 har 3M minskat flyktiga organiska luftutsläpp med 95 % och utsläpp av växthusgaser med 62 %. Dessutom har 3M arbetat för att minimera avfall genom förebyggande åtgärder, återanvändning och återvinning i sin verksamhet sedan 1970-talet. Under 2008 lät 3M återvinna eller återanvända 20 gånger mer avfall än det företaget behandlade, avyttrade på en deponi eller skickade till en energianläggning.

 • Återvunna produkter måste innehålla åtminstone en del material som har återvunnits eller avletts från det fasta avfallsflödet, antingen under tillverkningsprocessen (återanvänt avfall) och/eller efter konsumentanvändning (återvunnet avfall). Att en produkt är återvinningsbar innebär att den kan samlas in, separeras eller på annat sätt återvinnas från det fasta avfallsflödet för återanvändning eller tillverkning/montering av en annan produkt eller paket via ett etablerat återvinningsprogram. Om man har återvunnet material betyder det inte nödvändigtvis att produkten är återvinningsbar, även om många pappersprodukter kan återvinnas genom etablerade återvinningsprogram. Post-it® Notes och Post-it® Super Sticky Notes är återvinningsbara.

 • Symbolen kallas för Returpilar (”the Mobius Loop”). Det är en återvinningssymbol i form av tre pilar som jagar varandra, som tillsammans bildar en triangel, och innebär att produkten eller förpackningen är tillverkad av återvunnet material eller att produkten eller förpackningen är återvinningsbar. Symbolen används även för att ange vilken typ av plast som används i förpackningen. Information finns ofta i eller kring Returpilarna för att visa hur mycket återvunnet material varan innehåller, eller vilken del av förpackningen eller produkten som kan återvinnas.

 • En hållbar produkt är en produkt som produceras, används och avyttras utan att tära på jordens resurser eller skada miljön. Egenskaper hos hållbara produkter inbegriper ansvarsfull användning av förnybara resurser, minimering av transport för att spara fossila bränslen, ansvarsfull tillverkning för att minska utsläpp samt återvinning av produkten. Den främsta beståndsdelen hos Post-it® Notes- och Post-it® Meeting Charts-produkter är papper, och papper är en förnybar resurs. Allt papper som används för Post-it® Notes är spårbarhetscertifierat. Detta innebär att materialkällan har granskats av tredje part. Post-it® Notes som säljs i USA tillverkas i USA. Till sist är produkterna även återvinningsbara med hjälp av den avfallssortering som finns i hem och på kontor.

 • Spårbart papper kommer från en välskött skog där träd återplanteras efter avverkning. Olaglig skogsavverkning är förbjudet och gammal skog är skyddad från avverkning. Spårbarhet är ett system som granskas externt. Det är en redovisning, steg-för-steg, av den distributionskanal genom vilken skogsprodukter har förflyttats från sin skog, genom alla produktionssteg fram till slutprodukt. Detta används för att spåra och kontrollera ursprung och den procentandel certifierat träfiber som används i slutprodukten.

 • Alla Post-it® Notes och Meeting Charts-block är spårbarhetscertifierade av ett granskningssystem från tredje part.

 • Hållbar skogsförvaltning hanterar skogsmark på ett sätt som uppfyller de sociala, ekonomiska, ekologiska och kulturella behoven hos nuvarande och framtida generationer. Detta innebär att fällda träd återplanteras eller växer tillbaka naturligt, och att djurens livsmiljö och vattenresurser skyddas så att skogen kan överleva och frodas till nytta för kommande generationer.

 • The Forest Stewardship Council (FSC) är en internationell icke-statlig organisation som stöder miljöanpassat, samhällsnyttigt och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar. Likt SFI tillhandahåller FSC spårbarhetscertifiering för hållbart skogsbruk. För mer information kan du besöka:

  www.fsc.org

 • PEFC står för ”Program for the Endorsement of Forest Certification” och är en oberoende paraplyorganisation för ömsesidigt erkännande av nationella och regionala skogscertifieringssystem. PEFC-system bygger på internationellt erkända kriterier vars märkning certifierar virke som har granskats av oberoende revisorer och bedömts komma från hållbart förvaltade skogar. SFI är USA:s medlem i PEFC. För mer information om PEFC kan du besöka: www.pefc.org

 • Ring Office Supplies Division Information Line på 1-800-395-1223 för ytterligare information om Post-it® Notes. Öppet från 08.00 till 16.30. Central Standard Time.

Vanliga frågor om digitala lappar

 • Programvaran för Post-it® Digital Notes är kompatibel med Windows XP, Windows Vista och Windows 7 (32- och 64-bitarsversioner).

 • Du kan hämta de senaste uppdateringarna från vår uppdateringssida:

  http://www.3m.com/digitalnotes


  Observera att om du använder Post-it® Software Notes version 3.1 (eller tidigare) eller Post-it® Digital Notes version 4.1 (eller tidigare) är detta inte en gratis uppgradering. Denna nya version ger dig en provperiod på 30 dagar. Efter att provperioden på 30 dagar har löpt ut kommer du att vara tvungen att köpa produkten.

 • Ja, du kan installera provversionen på så många datorer du vill. Provversionen kan köras i trettio (30) dagar. Efter att provperioden på 30 dagar har löpt ut kommer användaren att behöva köpa programvaran för Post-it® Digital Notes för att kunna fortsätta använda denna. En separat licens för varje dator krävs. Du kan köpa Post-it® Digital Notes via följande länk: http://www.3m.com/digitalnotes.

 • Ja, klicka på knappen ”Skrivbordshållare” och välj ”Verktyg”. Välj ”Inställningar” i popup-menyn ... Välj sedan fliken ”Övrigt” och leta efter avsnittet ”Visa anteckningar”. Om du väljer ”Endast i aktivitetsfältet” kommer Skrivbordshållaren att döljas.

 • Klicka på knappen ”Skrivbordshållare” och välj ”Verktyg”. Välj ”Inställningar” i popup-menyn ... Via fliken ”Allmänt” avmarkerar du rutan ”Visa ”Om Post-it Digital Notes” vid start”.

 • Ta bort genvägen för Post-it® Digital Notes från din Autostart-mapp. Klicka på startknappen i aktivitetsfältet. Välj ”Program” och därefter ”Start”. Högerklicka på posten för Post-it® Digital Notes. Välj ”Ta bort” i popup-menyn. Välj ”Ja” i dialogrutan för ”Ta bort genväg”. Kom ihåg att Post-it® Digital Notes inte kommer att varna dig om larm och du kommer inte att få prenumerationsaviseringar om programmet inte körs.

 • Lappar och memoboards sparas i filen PDNDB. Det rekommenderas att du inkluderar PDNDB då du gör dina rutinmässiga säkerhetskopior av systemet, om du sparar viktig information på dina lappar.


  Windows XP:<\b>
  Filens sökväg är: C:\Documents and Settings\ \Application Data\3M\PDNotes.
  Windows Vista:
  Filens sökväg är: C:\Users\ \AppData\Roaming\3M\PDNotes.

 • Ja. Klicka på knappen ”Skrivbordshållare” och välj ”Verktyg”. (Alternativt kan du högerklicka på den gula lappsikonen i aktivitetsfältet och välja ”Verktyg”.) I popup-menyn väljer du ”Inställningar” ... Klicka sedan på fliken ”Standardinställningar för lappar”. I rutan ”Inställningar för Post-it® Digital Note” kan du ställa in teckensnitt, teckenstorlek och färgen för nya lappar. Dessutom kan standardinställningar för lappar ändras med hjälp av lappsmallar.
  Skapa en lappsmall med det typsnitt och de inställningar som du vill ha, och låt sedan denna mall utgöra standardlappen. Visa programhjälpen under ”Mallar” för mer information om hur du skapar en lappsmall.

 • Det finns tre sätt du kan få ett skrivbordsutrymme fritt från lappar på: 1) Du kan minimera dina lappar 2) Dölja dina lappar 3) Flytta dem till ett memoboard Minimera en lapp genom att dubbelklicka på lappsknappen längst upp till vänster på lappen.


  Du kan också välja alternativet ”Minimera” från lappens verktygsfält. Klicka på lappsknappen längst upp till vänster på lappen för att visa lappens verktygsfält. Välj sedan fliken ”lapp” och välj knappen ”Minimera lapp”. lappen kan återställas genom att dubbelklicka på den minimerade lappen.


  Alternativt kan den minimerade lappen återställas genom att högerklicka på den minimerade lappen och välja ”Återställ” i popup-menyn. Dölj alla dina lappar med ett enda kommando genom att välja alternativet ”Dölj alla lappar på skrivbordet” från knappen ”Verktyg” i menyn för Skrivbordshållaren. lapparna kan återställas antingen genom att klicka på ikonen för Skrivbordshållaren (som när man vill ha en ny lapp), eller genom att välja ”Återställ lappar på skrivbordet” från knappen ”Verktyg” i menyn för Skrivbordshållaren.


  Alternativt kan du ha kvar dina lappar på ett Memoboard och visa dem när du vill.

 • Se till att du har markerat ”Spela ljud” under ”Inställningar”, under fliken ”Övrigt”. Du når ”Inställningar” genom att välja knappen ”Verktyg” i menyn för Skrivbordshållaren. Om denna ruta inte är markerad är din dator för närvarande inte konfigurerad för att spela upp ljud. Du kanske behöver installera ett ljudkort eller aktivera ljud i ditt system.
  Se till att du har en .wav-fil tilldelad till åtgärder i Windows kontrollpanel för ljud. Du kan öppna den här kontrollpanelen i ditt operativsystem, eller genom att klicka på knappen för ”Välj ljud” under fliken ”Övrigt” i dialogrutan ”Inställningar”.

 • Dubbelklicka på flyttområdet (längst upp) på lappen ett par gånger. (Första gången kommer lappen att anpassa sig till texten, och den andra gången blir lappen ca 1 linje hög).

 • Windows XP:
  Stäng först ner programmet. Gå sedan till Windows avsnitt för ”Lägg till/ta bort program” i kontrollpanelen. Välj Post-it® Digital Notes och klicka på knappen ”Lägg till/ta bort”.

  Windows Vista och Windows 7:
  Stäng först ner programmet. Gå sedan till Windows avsnitt för ”Program och funktioner” i kontrollpanelen. Välj Post-it® Digital Notes och klicka på knappen ”Avinstallera”.

 • Efter att ha tagit en titt på den nuvarande PC-marknaden och lyssnat på vad datoranvändare efterfrågade från Post-it®-programvaran, valde vi att vid denna tidpunkt introducera produkten för Windows® operativsystem. Vi inser vikten av andra plattformar och undersöker möjligheter att utveckla produkter för alla Post-it® Note-fans.

 • Det finns flera sätt att lägga till en bild på en lapp: Dra och släpp en bild från ett annat program ovanpå en lapp. Välj en lapp och klistra sedan in en tidigare kopierad bild från urklipp.
  Klicka på knappen ”Lägg till/byt ut bild” från lappens verktygsfält under ”Egenskaper”.
  Obs! Endast en bild kan rymmas på en lapp, och den kommer alltid att vara längst upp på lappen.
  Se programhjälpen under ”Bilder i lappar” för mer information om hur man jobbar med bilder i lappar.

 • Ja, klicka på knappen längst upp till vänster på lappen för att visa lappens verktygsfält. Välj sedan fliken ”lapp”. Välj slutligen knappen för ”Beskär bild”. Nu försätts bilden i ett läge där man kan beskära den. Dra i handtagen som finns utplacerade längsmed bildens kanter för att ändra storlek. För att lämna läget för beskärning klickar du på knappen ”Beskär bild” i lappens verktygsfält. Alternativt kan du nå läget för beskärning genom att högerklicka på bilden.

  Välj ”Beskär” i popup-menyn. För att lämna läget för beskärning högerklickar du på knappen och väljer ”Beskär” på nytt.

 • Ja, klicka på knappen längst upp till vänster på lappen för att visa lappens verktygsfält. Välj sedan fliken ”lapp”. Välj slutligen knappen för ”Ändra storlek på bild”. Nu försätts bilden i ett läge där man kan ändra dess storlek. Dra i handtagen som finns utplacerade längsmed bildens kanter för att ändra storlek. För att lämna läget för storleksändring klickar du på knappen ”Ändra storlek på bild” i lappens verktygsfält.

  Alternativt kan du nå läget för storleksändring genom att högerklicka på bilden. Välj ”Ändra storlek” i popup-menyn. För att lämna läget för storleksändring högerklickar du på knappen och väljer ”Ändra storlek” på nytt.

 • Ja, klicka på knappen längst upp till vänster på lappen för att visa lappens verktygsfält. Välj sedan fliken ”lapp” och markera knappen ”Rotera bild”. I popup-menyn väljer du i vilken riktning du vill rotera din bild. Alternativt kan du högerklicka på bilden.

  I popup-menyn väljer du ”Rotera” och därefter i vilken riktning du vill rotera din bild.

Frågor om Memoboards

Frågor om prenumeration på lappar.

 • Gå till fliken ”Prenumeration” i dialogrutan ”Inställningar”. Välj den webbplats du undrar över och klicka på knappen ”Prenumerationsinformation”. Knappen ”Kontrollera lappar nu” försöker ordna en lapp åt dig, och om servern inte är tillgänglig kommer du att få ett felmeddelande.

 • Klicka på knappen ”Skrivbordshållare” och välj ”Verktyg”. I popup-menyn väljer du ”Inställningar” ... och därefter fliken ”Prenumeration”. Markera den prenumererade webbplatsen du vill ta bort och klicka på knappen ”Ta bort prenumeration”.

 • Om du använder en proxyserver för åtkomst till Internet måste du ange adressen och porten till servern under fliken ”Prenumeration”, i dialogrutan ”Inställningar”. (Om din standardwebbläsare är Internet Explorer väljer du ”Använd alltid proxyinställningar från Internet Explorer”. I de flesta fall kommer detta att vara de korrekta inställningarna.) Bekräfta att du har korrekt konfiguration genom att klicka på knappen ”Testa inställningar”. Be din nätverksadministratör om de korrekta inställningarna.

Frågor om bokmärkeslappar


Vill du ha fler tips och idéer?

Håll mig uppdaterad om Post-it® Brand -erbjudanden och mycket annat!