Critical Path Metoden

Critical Path Metoden med Post-it® Brand

Ett kraftfullt verktyg för att hantera komplexa problem • Critical Path Method, eller Critical Path Metoden, hjälper till att visualisera komplexa projekt och visar vilka aktiviteter som är viktiga för att slutföra projektet och vilka som inte är det.

  Critical Path Method, som skapades på 50-talet, hjälper planläggare att förutse och övervaka de viktiga aktiviteterna i ett projekt. Inte nog med att detta hjälper er att sätta upp realistiska scheman, utan det identifierar även de steg som bör påskyndas för att möta en deadline.

 • 1

  Identifiera alla aktiviteter i er projektplan. Lista tidigaste startdatum och uppskattad tidsåtgång för att slutföra aktiviteten. Rita upp dessa viktiga punkter på en stor yta såsom en Post-it® Meeting Chart.

  Identifiera alla aktiviteter i er projektplan

 • 2

  Fastställ därefter ordningen för dessa aktiviteter. Notera vilka aktiviteter som inte kan påbörjas förrän vissa andra tidigare aktiviteter har slutförts.

 • 3

  Rita upp dessa aktiviteter på separata Post-it® Super Sticky Notes med hjälp av cirkel- och pildiagram.

  a. Cirklar visar händelser inom projektet.
  b. Pilar mellan två cirklar visar vilken aktivitet som behövs för att slutföra händelsen. Skriv en beskrivning av uppgiften under pilen och den beräknade tid som behövs för att slutföra uppgiften ovanför pilen.

                                  Rita upp dessa aktiviteter på separata Post-it® Super Sticky Notes med hjälp av cirkel- och pildiagram

 • 4

  Införliva var och en av dessa aktiviteter på er tidslinje. I vissa fall kan er tidslinje vara en rak linje, eller kanske dela sig i flera riktningar – det beror helt på ert projekt.

 • 5

  Nu kan ni identifiera den kritiska linjen "the Critical Path". Leta helt enkelt efter den längsta linjen som går genom ert diagram – detta är de aktiviteter som inte kan försenas utan att fördröja projektet.

  Nu kan ni identifiera den kritiska linjen

 • 6

  Allt medan ert projekt fortskrider kan ni uppdatera er kritiska linje med faktiska tider för färdigställande av händelser för att få en mer exakt plan. Förändringar i planen orsakade av oförutsedda omständigheter eller andra faktorer kan också skapa en ny kritisk linje i ert projekt.Vill du ha fler tips och idéer?

Håll mig uppdaterad om Post-it® Brand -erbjudanden och mycket annat!