Fiskbensdiagram

Fiskbensdiagram med Post-it® produkter

Sätt problemen i rampljusetLösningar är toppen ... Men bara om du verkligen förstår de problem du försöker åtgärda. Fiskbensdiagram är en metod som används för att diagnostisera alla potentiella problem, stora som små. Problem kan uppstå vid enstaka skeden i processen, eller drabba själva helheten.

Men i stället för att gissa vad som orsakar problemet (eller värre: vänta tills något går fel) ger fiskbensdiagrammet ett sätt för små grupper att överblicka och skärskåda de variabler som hämmar produktiviteten.
 

 • 1

  Börja med att identifiera det specifika problemet. Identifiera den person/avdelning som ansvarar för problemet och/eller var och när det inträffar. Använd en stor yta – som en Post-it® Meeting Chart – så att det finns gott om utrymme för diagrammet att växa fram på under sessionen.

 • 2

  Skriv ner problemen på en Post-it® Super Sticky Note – detta kommer att utgöra ert diagrams ”huvud”. Rita en horisontell linje ut från mitten av detta papper. Denna linje kommer att utgöra ”ryggraden” från vilken ditt team kommer att angripa problemet – därav namnet ”fiskben”.

  Skriv ner problemet på en Post-it® Super Sticky Note

   

   

   

 • 3

  Härifrån kan ni nu diskutera och identifiera de komponenter eller faktorer som kan tänkas bidra till problemet. Det kan röra sig om ett transportproblem eller vara en personalfråga etc. Försök att utforska så många möjligheter som du och ditt team kan komma på.

 • 4

  Rita en linje från diagrammets ”ryggrad” för var och en av problemets möjliga komponenter och märk upp dem (dvs. transport, bemanning, etc.).

  Rita en linje från diagrammets ”ryggrad” för vart och ett av problemets möjliga komponenter och märk upp dem

 • 5

  Be sedan teamet brainstorma kring möjliga orsaker till problemet inom var och en av dessa komponenter. Anteckna varje orsak på en Post-it® Super Sticky Note och fäst lappen på lämplig komponentlinje (på diagrammets ”ryggrad”).

 • 6

  När ni är klara kommer du och ditt team att ha en visuell översikt som hjälper er att förstå problemet så att ni kan påbörja en mer grundlig undersökning av enskilda bidragande faktorer.Vill du ha fler tips och idéer?

Håll mig uppdaterad om Post-it® Brand -erbjudanden och mycket annat!