Post-it® Teamwork-lösningar för kanban-metoden

Kanban-metoden

Organisera uppgifter och håll teamet på rätt spår med kanban


 • I stora projekt krävs en organisationslösning som ger överblick över flera faser samtidigt. Med hjälp av kanban-metoden kan du enkelt använda Post-it® Super Sticky torr raderyta och Post-it® Super Sticky Notes för att organisera uppgifter, delegera dem till medlemmar i teamet och följa framstegen i ett lättbegripligt system som leder till fantastiska resultat.

  När ditt team ska ta sig an ett komplicerat projekt – som till exempel innehåller flera steg, delresultat och intressenter – behöver du en lösning som spårar alla rörliga delar och ger teammedlemmarna möjlighet att göra sitt bästa. Kanban, eller three-bin-metoden, skapar ett organiserat arbetsflöde som gör det enklare att övervaka framstegen i ett projekt.

  Kanban utvecklades ursprungligen år 1959 som en del i Toyotas berömda produktionssystem. Metoden fungerade så bra att företaget redan tre år senare började införa arbetssättet i hela produktionen.

  Med hjälp av kanban kan team samla information om ett företags befintliga projekt och relaterade aktiviteter. På så sätt kan de visualisera projektfaser och spåra varje teammedlems framsteg – bokstavligt ögonblickligen. Och när framstegen blir synliga och spårbara är det mycket enklare för teamen att hålla bollen rullande och fortsätta arbeta mot ett gemensamt mål.

  Post-it® Brand Håll team på rätt spår med Kanban

 • Du kan kanban – vi berättar hur

  I kanban-systemet delas uppgifter in i tre olika kategorier – Att göra, Pågående och Klart – utifrån hur färdiga de är. Genom att presentera uppgifter i ett sammanhang hjälper kanban team att snabbt och effektivt optimera flödet i arbetet. Nedan räknar vi upp vilka steg du behöver vidta för att skapa en kanban-tavla till dina teamprojekt.
   

  1. Till att börja med behöver du en slät yta (Post-it® Super Sticky torr raderyta är ett bra alternativ), en tuschpenna och Post-it® Super Sticky Notes – en färg för varje teammedlem. Om du vill kunna flytta kanban-tavlan, använd Post-it® Super Sticky Meeting Charts så blir det enklare att bära med sig tavlan.
  2. Skapa spalter genom att placera fyra notislappar i samma färg med jämna mellanrum högst upp på affischtavlan. Skriv ”Ägare” på den första, ”Att göra” på den andra, ”Pågående” på den tredje och ”Klart” på den fjärde.
  3. Ge varje medlem i teamet en egen färg på notislappar. Placera notislapparna i spalten ”Ägare” för att enkelt tilldela uppgifter till varje teammedlem.
  4. Be alla att skriva ner namnen på sina projekt och uppgifter på notislappar i respektive färg och sätta dem i spalten ”Att göra”.
  5. Sedan väljer samtliga teammedlemmar en uppgift att börja med och placerar den i ”Pågående”-spalten. Deltagarna uppdaterar status för sina uppgifter genom att flytta post-it notes åt höger tills de hamnar i ”Klart”-spalten.

  När teamet har tillgång till rätt verktyg kan ni hitta lösningar på alla utmaningar. Använd kanban-metoden för att inspirera och ge teamet drivkraft att uppnå fantastiska resultat – tillsammans.