Scrummetoden

Ta steget från ”att göra” till ”gjort” med scrummetoden

Scrummetoden, tillsammans med Post-it® produkter, delar upp ett projekt i mindre moduler. Den hjälper till att spåra varje uppgift genom olika stadier, och ser till att alla i teamet har koll på framsteg och uppdateringar. Den kan hjälpa till att förvandla tankar till åtgärder, och åtgärder till resultat.


 • Vad är scrummetodiken? Om man samarbetar kring ett projekt med hög hastighet och många rörliga delar kan scrum vara till stor hjälp. Det är en flexibel strategi med helhetssyn där individerna arbetar som ett team för att nå ett gemensamt mål. Inför scrum med Post-it® produkter – det kan vara precis det som teamet behöver för att få ut sina idéer och sammanföra dem i ett vackert slutfört projekt.


 • 1. Börja med en yta – Dry Erase-produkter fungerar bäst!

  Påbörja er scrumprocess genom att hitta en vägg som är tillgänglig för alla teammedlemmar och sätta upp en Post-it® Super Sticky Dry Erase. Produkten Post-it® Super Sticky Dry Erase ger er en otroligt flexibel yta för att skriva, rita och tänka högt i en samarbetsmiljö. Den går dessutom att sätta upp på nästan vilken yta som helst utan risk för skador.

  Rita fem kolumner på Post-it® Super Sticky Dry Erase och skriv enskilda rubriker för vardera i denna ordning: Berättelse, Att göra, Pågående, För verifiering och Klar. Skriv därefter ner en fullständig lista över alla funktioner som behöver läggas till i projektet. I scrumsammanhang kallar vi dessa ”berättelser”, och varje berättelse är ett mindre delprojekt med sina egna tillhörande uppgifter.

 • 2. Börja skriva projektets berättelse

  Skriv ner varje enskild berättelse på en Post-it® Super Sticky Note 76 mm x 76 mm och organisera dem i Berättelse-kolumnen. Du kan använda olika färger för att färgkoda varje berättelseanteckning efter den teammedlem som har ansvar för den, och eftersom lapparna är mycket klistriga kan du flytta dem om och om igen när ni arbetar er igenom scrumprocessen.

 • 3. Tilldela alla uppgifter och att göra-uppgifter

  Nu börjar det bli spännande! Identifiera att göra-uppgifterna som är kopplade till varje berättelse, skriv varje uppgift på Post-it® Super Sticky Notes 76 mm x 76 mm med olika färger och sätt upp dem i en rad bredvid aktuell berättelse. Eftersom lapparna har dubbelt så bra vidhäftning som vanliga lappar kan du känna dig säker på att de håller sig på plats.

  Om du tar ett steg tillbaka kan du se scrumkolumnerna, berättelserna och alla att göra-uppgifter som är kopplade till berättelserna – det blir en sammanfattning av projektet och dess tidslinje som alla i teamet kan se. Nu är det dags att utföra det hela i praktiken!

 • 4. Ta hand om att göra-uppgifterna och se dem bli gjorda

  Om en att göra-uppgift är klar att börja arbeta med, kan den teammedlem som ansvarar för denna flytta den till kolumnen Pågående. Kolumnen Pågående motsvarar alla de uppgifter som är fortgående just nu, vare sig de nyss har påbörjats eller nästan är klara.

  Om man har arbetat med en uppgift som behöver testas, flyttar ansvarig teammedlem denna till kolumnen För verifiering.

  När en uppgift har slutförts kan den flyttas till kolumnen Klar! När projektet har slutförts helt kan ni fira genom att ta bort alla Post-it® Super Sticky Notes 76 mm x 76 mm från kolumnen Klar och arkivera dem.

  Genom att använda scrummetoden i teamets arbetsflöde med hjälp av dessa Post-it® produkter får ni ett kraftfullt sätt att se till att tankar omvandlas till handlingar, att stora idéer får fäste och att alla de små stegen som krävs för att nå ett mål utförs. Följ bara dessa tre enkla steg:

  1. Börja med en yta
  2. Skriv upp projektets ”berättelser”
  3. Tilldela att göra-uppgifterVill du ha fler tips och idéer?

Håll mig uppdaterad om Post-it® Brand -erbjudanden och mycket annat!