Eventplanering på kontoret med Post-it® Brand

Optimera sammankomsterna med Post-it® Notes, Index och Strong Index.


 • Generera idéer

  Generera idéer

  Samla in idéer från allihop inför teambuilding-event. Skriv ner en idé per Post-it® Note och gruppera idéerna utifrån kategori och ge därefter varje teammedlem tre Post-it® Index som de använder för att rösta på sina favoriter.

 • Smakfulla påminnelser

  Smakfulla påminnelser

  Alla älskar ett personligt meddelande. Anteckna agendan för eventet på en Post-it® Note och fäst den på en liten chokladkaka dagen före eventet (en liten gest kan göra en stor skillnad för att maximera uppslutningen).

 • Skapa bra förutsättningar inför nästa event

  Skapa bra förutsättningar inför nästa event

  Träffa gruppen på nytt efter eventet och ta fasta på vad som gick bra och vad som kan bli bättre. Använd Post-it® Strong Index och dokumentmappar för att skapa ett välorganiserat system som alla teammedlemmar har åtkomst till.Vill du ha fler tips och idéer?

Håll mig uppdaterad om Post-it® Brand -erbjudanden och mycket annat!