Använd Post-it® i telefonen, Post-it på väggen, fotografera med appen för att dela med teamet, organisera ditt arbete med Post-it®-appen

Fem sätt att öka teamets produktivitet vid distansarbete.

Att arbeta på distans med utspridda kollegor är en utmaning för många. Tidigare metoder för att följa upp mål och arbeta med teammedlemmar kanske inte längre fungerar. Här är fem sätt som Post-it®-appen kan hjälpa dig att ha koll och hålla kontakten med dina kollegor oavsett var du arbetar.


Distansarbeta smartare med Post-it®-appen och de här fem tipsen

 • 1. Gör dig själv och teamet redo för framgång

  För att uppnå mål på längre sikt måste du först uppnå mindre mål. Eftersom vi människor har 42 procent större chans att uppnå ett mål som är nedskrivet*, kan du börja med att skriva ner dina mål på en separat Post-it® Super Sticky Note, 76 mm × 76 mm, som du sätter på väggen nära din arbetsplats. Varje vecka skriver du ner mindre mål som hjälper dig att uppnå ditt mål. När uppgifterna är avklarade fotograferar du dem med Post-it®-appen för att ha koll på dina framsteg. Så arbetar du med andra med de här målen eller projekten. Använd Post-it®-appen och dela avklarade och kommande uppgifter med resten av teamet. Du behöver bara fotografera projektmålen (dina Post-it® Notes) med Post-it®-appen och exportera PowerPoint®, Excel® eller PDF‑filerna. Eller ännu bättre, ladda upp till t. ex. Dropbox, Trello® med mera för att hålla projektet i gång.

  Kvinna som sätter Post-it® Super Sticky Note, 76 mm × 76 mm på en glasvägg för att dela anteckningar med andra teammedlemmar eller projektgrupper

 • 2. Möte med kanban‑tavla

  Tillsammans med Post-it®‑produkter är en kanban‑tavla ett utmärkt sätt att dela upp ett projekt i mindre bitar och ha håll på alla uppgifter efterhand de börjar bli färdiga, och samtidigt låta alla i teamet se hur saker och ting fortskrider. Osäker på hur man använder kanban? Ta dina teammedlemmars namn, projektuppgifter, en bunt med Post-it® Super Sticky Notes samt Post-it®-appen och se den här videon. När kanban‑tavlan är igång, avbilda era Post-it® Notes med Post-it®-appen och dela dem med hela teamet.

 • 3. Upptäck ett helt nytt sätt att brainstorma – virtuellt

  Något som måste lösas omedelbart? Inga problem. Håll igång projektet och bjud in alla till ett videosamtal. Be varje teammedlem att skriva ner sin lösning på en Post-it® Super Sticky Note, fotografera sedan varje idé (Note) med Post-it®-appen och skapa en ny Post-it®‑tavla. Be varje teammedlem att exportera till sitt favoritformat (PowerPoint®, Excel eller PDF). Sedan kan någon av teammedlemmarna börja sortera och skapa kategorier för att hitta den bästa lösningen.

  Ung kvinna använder appen för att arrangera en kanban‑tavla

 • 4. Dela. Dela. Dela

  Tappa inte bort dina idéer bara för att ditt skrivbord inte är inom räckhåll. Använd Post-it® Meeting Charts som en bas för allt som dyker upp, och Post-it® Notes för att skriva ner och fånga alla idéer och tankar. Fotografera allt med Post-it®-appen och dela sedan i flera applikationer. Osäker på hur du ska använda Post-it®-appen? Besök Post-it.com/App.

  Ladda ner för iOS: http://postit.com/app-ios | Ladda ner för Android: http://postit.com/app-android

  här laddar du ner logotyper

 • 5. Personliga möten – virtuellt

  Även om det är bäst att vara i samma rum som ditt team och se deras reaktioner och "aha!"‑upplevelser, så kan du nu använda tillgänglig teknik för att behålla kontakten, behålla teamkänslan som annars lätt går förlorad i våra dagliga rutiner. Gör det genom att hålla konferenssamtal på video och använda Post-it®-appen. Konferenssamtal på video håller alla engagerade och uppdaterade, medan Post-it®-appen kan ge omedelbar feedback på flera plattformar för att hålla projektet i gång fram till målet.

 • *Matthews, G. (2007). Resultatet av engagemang, pålitlighet och nedskrivna målsättningar för att uppnå mål. Artikel som presenterades på den 87:e Western Psychological Association-konventionen i Vancouver, B.C. i Kanada.

post-it_super sticky_notes post-it_app produktivitet distansarbete kanban